تعدیل نرخ مالیات بر ارث در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم

تاریخ : ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۵

سازمان امور مالیاتی کشور با صدور اطلاعیه ای جزئیات تعدیل نرخ مالیات بر ارث در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا از رسانه مالیاتی ایران، بر اساس اطلاعیه روابط عمومی سازمان امورمالیاتی کشور، طبق اصلاحیه مورخ 31/4/1394 قانون مالیات های مستقیم، نرخ های مالیات بر ارث برای متوفیان تاریخ 1/1/1395 و بعد از آن به شرح زیر تعدیل شده است:

نرخ مالیات بر ارث برای متوفیان تاریخ 1/1/1395 و بعد از آن

 بر اساس ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (05%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد. براساس تبصره 1 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم ازهرنقل وانتقال سهام وسهم الشرکه وحق تقدم سهام وسهم الشرکة شرکا درسایرشرکتها، مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد(4%) ارزش اسمی آنها وصول می شود.

**براساس ماده 59 ق.م.م نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد.

 توضیحات مهم

- نرخ های مذکور برای وراث طبقه اول می باشد و برای وراث طبقه دوم مالیات به نرخ معادل دو برابر و برای وراث طبقه سوم به نرخ معادل چهار برابر نرخ های مندرج در این جدول محاسبه و وصول خواهد شد.

- درصورتی که متوفی و وراث، تبعه خارجی باشند، اموال و دارایی های متوفی که در ایران واقع است، مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود.

- در مواردی که وراث سهم خود از اموال موضوع ردیفهای 2 ، 4 و 5 جدول فوق الذکر را به اشخاص ثالث یا وراث دیگر انتقال دهند، علاوه بر مالیات بر ارث مشمول مالیات طبق مقررات خواهند بود.

- وراث متوفیان تاریخ 29/12/1394 و قبل از آن از نظر تکالیف قانونی و نرخهای مالیاتی مشمول اصلاحیه مورخ 31/4/1394 قانون مالیات های مستقیم نمی باشند.

- وراث از نظر ماده (18) قانون مالیات های مستقیم به سه طبقه تقسیم می شوند:

1- وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن ، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

2- وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

3- وراث طبقه سوم که عبارتند از : عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها


منبع : تابناک