پنج موقوفه جدید در جنوب غرب تهران به ثبت رسید

تاریخ : 1396/5/29

به گزارش روابط عمومی  سازمان اوقاف وامور خیریه از استان تهران ، حجت الاسلام موسوی مسئول فرهنگی اداره اوقاف جنوب غرب استان تهران  گفت : 5 موقوفه جدید در جنوب غرب استان تهران به ثبت رسید.

وی درباره این موقوفات توضیح داد : این 5 موقوفه زمین هستند و مساحت آنها 4300 متر مربع است  .

وی افزود : این موقوفات  جدید در منطقه 18 استان تهران واقع شده است .

وی در باره نیت  وقف این زمین ها اظهار داشت : قرار است که در این موقوفات مسجد و حسینه جهت برگزاری امور مذهبی و دینی ساخته شود .

وی در پایان یادآور شد : کار ثبت این موقوفات انجام شده و متولیان امر درباره ساخت مسجد و حسینیه تصمیاتی را اتخاذ خواهند کرد.

 
 
 
 
  

منبع : اوقاف