قائم مقام سازمان اوقاف: موقوفات در ید نیروهای مسلح تعیین تکلیف شد/ ارتقاءجایگاه وقف در کشور

تاریخ : 1396/12/22

به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف وامور خیریه از خراسان جنوبی مهندس عبدالرضا عابد در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: خوشبختانه امروزه جایگاه اوقاف در کشور بر همه مشهود است.
عابد با بیان اینکه مقام معظم رهبری همواره از فعالیت های گسترش فرهنگ وقف  در کشور رضایت دارند، افزود: مدیران اوقاف در ۳۱ استان ملبس به لباس روحانیت بوده این افتخار برای ما و مدیریت دینی است.
عابد با اشاره به اقدامات انجام شده بیان کرد: باتوجه به وجود ابهامات پیرامون موقوفات در وزارت خانه‌ها، تفاهم نامه‌هایی مابین آن ها به انجام رسیده است.
وی با بیان اینکه ۹۲ درصد تفاهم نامه بین وزارتخانه ها ودستگاههای اجرایی امضا شده‌است، گفت: طبق این تفاهم‌نامه ها موقوفاتی که در اختیار آن‌ها بود، تعیین تکلیف شد.
قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بیان کرد: همچنین موقوفاتی  که در اختیار نیروهای مسلح بوده نیز تعیین تکیلف شد.
عابد بیان کرد: موقوفاتی که در اختیار نیروهای مسلح است ،اما به نیت وقف عمل نمی‌شد که در حال حاضر تعیین تکلیف شد.
وی اظهار کرد: همچنین در بخش سلامت بسیاری از بیمارستان های موقوفه و دارای تابلو داریم که به دلیل عدم پیگیری، تابلو آن ها برداشته شده است.
عابد با اشاره به انتشار اوراق وقف بیان کرد: اوراقی به مبلغ هر برگ ۱۰۰ هزار تومان با تصویب بانک مرکزی منتشر شده تا مردم بتوانند با هزینه‌های اندک در کارهای بزرگ مشارکت کنند.
قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ادامه داد:  ساخت چهار بیمارستان با اوراق وقفی شروع شده و اقدامات آن نیز درحال انجام است.
عابد بااشاره به اجرای طرح آرامش بهاری بیان کرد: سالانه قریب به ۶۰ میلیون نفر از مردم به  زیارت امامزاده‌ها می روند.
منبع : اوقاف