موقوفات ورقبات گلستان بیش از 4 هزارنفر اشتغال ایجاد می کنند/احیای بیش از 60 هکتارباغ موقوفه درگرگان

تاریخ : 1396/4/31

به گزارش روابط عمومی سازمان اوقاف وامور خیریه از  اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان ،حجت الاسلام سیف اله سهرابی مدیر کل اوقاف گلستان از اشتغالزایی بیش از 4 هزار نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم تا پایان سال خبر داد .

حجت الاسلام سهرابی گفت : طرح های اقتصادی فراوانی در گلستان آغاز و یا در حال آغاز می باشد که با اجرای این طرح های اقتصادی می شود نقش وقف را در اقتصاد مقاومتی به خوبی نشان می دهد .

وی به چند طرح اجرا شده و یا در حال اجرا اشاره کرد و گفت : ایجاد بزرگترین باغ موقوفه کشور،ایجاد بزرگترین مجتمع تجاری شمال کشور؛ایجاد بیش از 60هکتار باغ در گرگان،علی آباد وشهرهای دیگر استان و همچنین ایجاد مجتمع آب گرم زیارت و مجتمع توریستی تفریحی رامیان و .....نیز در دست اقدام است.

مدیر کل اوقاف گلستان بیان کرد : برخی به غلط اعتقاد دارند که وقف سکون اموال است در صورتی که می توانند در گلستان این مهم را مشاهده نمایند که با توسعه ،عمران و آبادانی موقوفات می توان به اشتغال و توزیع عادلانه ثروت در جامعه و همچنین اجرای نیات واقفین نیک اندیش و یاری مستمندان و نیازمندان کمک کرد.

 
 
 
 

منبع : اوقاف