مشاهده پاسخ
سوالی دارید؟ سوال خود را از ما بپرسید

سوال : مرحوم پدرم بانی مسجد وحسینیه بوده طی وصیت نامه عهدی محضری اینجانب متولی قرار داد اداره اوقاف و افراد می توانند هیات امنا تشکیل دهند؟ ؟
---------------
پاسخ : خیر، در صورتیکه موقوفه متولی دارد اداره اوقاف و یا تحقیق اوقاف حق انتخاب هیئت امناء ندارند 
ولیکن در نظر داشته باشید اگر وصیت نامه عادی باشد تنفیذ وصیت نامه امری است لازم