مشاهده پاسخ
سوالی دارید؟ سوال خود را از ما بپرسید

سوال : با سلام تفاوت دقيق نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن در توليت چيست؟؟
---------------
پاسخ : نسلاً بعد نسل به معنی این است که در صورتیکه هر نسل از بین بروند تولیت به نسل بعدی میرسد به عنوان مثال واقف چند پسر دارد تا همه پسران از بین نرفته باشد نوبت به نوه ها نمی رسد . بطناً بعد بطن یعنی پشت به پشت با این توضیح که تا زمانیکه نوه اول از بین نرفته باشد نوبت به نوه بعدی نمیرسد.