مشاهده پاسخ
سوالی دارید؟ سوال خود را از ما بپرسید

سوال : با سلام دوباره 1- "نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن" به چه معناست؟ 2-آیا متولی حسینیه موقوفه باید پاسخگوی سوالات وراث واقف در مورد ایرادات کیفیت اجرای وقف باشد؟ 3- آیا متولی می تواند برای برگزاری مراسم ختم از مردم پول دریافت کند؟ در حالیکه در وقف نامه چیزی گفته نشده و وراث معتقدند نظر واقف هم چنین نبوده.؟
---------------
پاسخ : 1- نسلاً بعد نسل یعنی نسلی خاتمه یابد نوبت به نسل دیگر می رسد
مثال عموهای شخصی ازبین بروند نوبت به فرزندان آنها می رسد
بطناً بعد بطن یعنی برادر بزرگ از یک نسل سپس از بین رود تا نوبت به فرزند بعد برسد . 
2- خیر متولی فقط پاسخگو به ناظر می باشد .
3- معمولا متولیان مساجد و حسینیه و تکایا برای برگزاری مراسم ختم وجهی به عنوان هدیه دریافت میکنند که مشکلی ندارد به یاد داشته باشید متولی با تدبیر و مدیریت خود می تواند برای موقوفه درآمدی حاصل نماید که البته نباید خلاف شئونات موقوفه و نیت واقف باشد.