مشاهده پاسخ
سوالی دارید؟ سوال خود را از ما بپرسید

سوال : باسلام .شخصی اعیانی زمین های زراعی رااز فردی که مستاجر اعیانی زمین های فوق است وبه نام وی نیز دراجاره نامه در موقوفه خاص ...موجود میباشد خریداری کرده وبه موجب سند عادی و قبل از فوت اقدام به فروش اعیانی به پسران خود نموده حال با توجه اینکه اجاره نامه رسمی بنام مرحوم نمی باشد آیا دختران مرحوم میتوانن؟
---------------
پاسخ : چنانچه فروشنده اعیانی (مستاجر موقوفه ) اعیانی را به فرد دیگری واگذار نموده باشد و در زمان واگذاری پذیره نقل و انتقال مورد اجاره را به موقوفه پرداخت کرده باشد در حال حاضر وراث منتقل الیه می توانند نسبت به تنظیم سند رسمی اجاره دعوا مطرح نمایند.