مشاهده پاسخ
سوالی دارید؟ سوال خود را از ما بپرسید

سوال : با سلام.40 سال پیش زمین وقفی خاص اجاره نمودم با اجازه ساخت اعیان و واگذاری اعیان و بعد از این همه سال با ساخت و ساز و فروش انها حال بعد از 40 سال موقوف علیهم ها میگویند وقفنامه اجازه اجاره بیش از 3 سال نداده و تقاضای قلع و قم و خلع ید کرده اند.مگر نباید با اینجانب اجاره مجدد بنویسند؟؟
---------------
پاسخ : چنانچه در وقفنامه قید شده که متولی و یا موقوف علیهم حق واگذاری موقوفه را به مدت بیش از سه سال ندارند و این در حالیست که پس از انقضاء هر سه سال مجدد با شما تمدید قرارداد اجاره شده باشد در نتیجه قرارداد قانونی تلقی میشود و در صورت  موجد حقوق ایجاد شده مستأجر مستحق دریافت حقوق ایجاد شده خواهد بود