مشاهده پاسخ
سوالی دارید؟ سوال خود را از ما بپرسید

سوال : با سلام. موضوع پایان نامه اینجانب حسن نیت در عقد وقف می باشد. لطفا راهنمایی کنید که منظور از حسن نیت در عقد وقف چیست؟؟ با تشکر از سایت خوب شما؟
---------------
پاسخ : هرچند در هر عقدی قصد و نیت فاعل عقد، شرط اساسی عقد گفته شده ولیکن حسن نیت میتواند 2 چیز را در بربگیرد 1-شرعی بودن نیت واقف که در ماده 66 قانون مدنی به مشروعیت قصد اشاره نموده است 2- نیت قلبی در عقد وقف ،همان نیت خالصانه و خاضعانه است
در مواردی دیده شده شخص به قصد بی بهره گذاشتن فرزندان، اموال خود را وقف نموده  ویا به جهت ریا مکانی را وقف نموده که به قصد خوش نام بودن وقفی را به ثبت رسانده باشد نه نیت خداپسندانه که این موارد نقطه مقابل حسن نیت می باشد .