مشاهده پاسخ
سوالی دارید؟ سوال خود را از ما بپرسید

سوال : با سلام بنده متولی اشتراکی در موقوفه ای میباشم و چون شریک بنده فوت شده است وطبق وقف نامه بنده به تنهایی می باید اینکار را انجام دهم تا از اقوام کسی بیاید ولی اداره اقاف خود شریک بنده شده و هر چه نامه از اداره تحقیق و استفساء از آقای حسنی نیا شده که اوقاف فوضولی کرده کنار نمی کشد چه کار باید کرد.؟
---------------
پاسخ : متاسفانه ادارات اوقاف خود را در تمام منافع موقوفات ذینفع می دانند با الاخص که تولیت در موقوفه ای اشتراکی وصف شده باشد و رقبات موقوفات متعدد با شد و درآمد چشمگیری داشته باشد چنین دخالتی از سوی اداره اوقاف غیر قانونی است شما با تمام انرژی و قدرت جهت حفظ حقوق موقوفه به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کنید.