مشاهده پاسخ
سوالی دارید؟ سوال خود را از ما بپرسید

سوال : اینجانب مستاجر مغازه ای واقع در پاساژی که ملکیت آن وقف می باشد دارای حق سر قفلی بر اساس سال1356 هستم.مدتی است که ستاد موقوفات استان تهران طی قرار دادی با یک پیمان کار قصد نوسازی پاساژ را دارد و رضایت مستاجران به عهده این شرکت واگذار شده است آیا ین شرکت می تواند بدون موافقت تمامی مستاجران اقدام کند؟؟
---------------
پاسخ : با توجه به قانون موجر و مستأجر مصوب 1356 مالک (موقوفه) میتواند با اخذ پروانه ساختمان نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام کند که در اینصورت حقوق کسب و پیشه مستأجر بنا به نظر کارشناس رسمی دادگستری از سوی مالک به صندوق دادگستری سپرده میشود و مستأجر میتواند آن را برداشت نماید.