مشاهده پاسخ
سوالی دارید؟ سوال خود را از ما بپرسید

سوال : 1) آیا اداره اوقاف وقتی سند اجاره تنظیم می کند باید از شهرداری برای نوع کاربری آن زمین استعلام کند؟ 2) اگر نهر متروکه¬ای در بخشی از شهر (داخل شهر) باشد متعلق به شهرداری است یا وزارت نیرو ؟ یا اداره ثبت می تواند برای آن زمین ها(بستر نهر متروکه) سند صادر کند؟ ؟
---------------
پاسخ : خیر اداره اوقاف نیازی به اخذ استعلام ندارد چراکه به طور کلی موجر می تواند مورد اجاره را برای هر منظور اجاره دهد و مستآجر منطبق با قرارداد اجاره و استفاده خود می بایست موانع قانونی استفاده از مورد اجاره را رفع نماید و چنانچه رفع آن غیر ممکن باشد میتواند قرارداد اجاره را منفسخ نماید.
نهر متروکه متعلق به شهرداری می باشد و صدور سند مالکیت از سوی اداره ثبت بلامانع است و چنانچه نهر یا حریم که با ذرع مقیاس گذاشته می شود متعلق به مالک حقیقی باشد صدور سند به نام مالک قانونی، شرعی است.