مشاهده پاسخ
سوالی دارید؟ سوال خود را از ما بپرسید

سوال : بعد اینکه فرزند ارشد در خارج از کشور هست ولی به برادر خود وکالت تام داده ولی اداره تحقیقات گرگان میگه نمیشه باید خود فرزند ارشد بیان ایران کارای تولیتو انجام بده.همچین چیزی هست یا میشه با وکالتی که به برادر خود داده کارهارو انجام بده؟؟
---------------
پاسخ : اگر در وقف نامه مباشرت متولی شرط نشده باشد متولی میتواند برای انجام امور خود  وکیل بگیرد اما اگر وکالت متقاضی تولیت برای برادر خود برای اخذ تولیت بوده توجه داشته باشید مطابق آیین نامه اختیارات اداره تحقیق و آیین دادرسی مدنی وکیلی که متقاضی تولیت برای اخذ تولیت استخدام میکند حتماً باید وکیل دادگستری باشد نه وکیل مدنی لذا برادر متولی میبایست الزاماً به وکیل دادگستری وکالت مراجعه به مراجع قضایی و غیر قضایی دهد.