تفاوت سرقفلی با حقوق کسب و پیشه


آنچه در تفاوت حقوق کسب و پیشه و سرقفلی باید گفت آن است که ؛
قانونگذار در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 مقید به حقوق کسب و پیشه بوده است و این حق به جهت حمایت قانون سال 56 از مستأجر می باشد که مستأجری را مستحق این حق می داند که مورد اجاره را جهت کسب و کار اجاره نموده باشد و از آنجائیکه علما چنین نظر داشتن که حقوق کسب به جهت همین حمایت نابرابر از مستأجر غیر شرعی است لذا در قانون سال 1376 حق سرقفلی پیش بینی شد
سرقفلی به منزله پولی است که در ازای باز شدن قفل به مؤجر ( مالک) از سوی مستأجر پرداخت می شود
اما تفاوت این دو اساساً در این است که رفتار و نحوه برخورد مستأجر ، نوع خدمات مستأجر ، مدت فعالیت مستأجر و حتی مالیات بر درآمدی که سالانه مستأجر به اداره مالیات معرفی کند می بایست جزء معیارهای ارزش گذاری حقوق کسب و پیشه قرار بگیرد که کارشناس صالح برای ارزش گذاری آن می بایست کارشناس درآمد و حسابرسی باشد نه کارشناس راه و ساختمان ولیکن متأسفانه این تفاوتها در بین محاکم نیز قابلیت اجرا ندارد و حقوق کسب و پیشه را همچون سرقفلی از طریق کارشناسان راه و ساختمان ارزش گذاری می کنند (البته این موضوع اعتقاد شخصی حقیر است که در این باب مطالعه داشته ام)
تفاوتهایی که بر اساس قوانین سال 56 و 76 می توان ذکر کرد آن است که در قانون سال 1376 قانونگذار شرط صحت رابطه استیجاری را وجود اجاره نامه کتبی چه به صورت رسمی ویا عادی را از الزامات دانسته و آنچه میان موجر و مستأجر حاکمیت می کند قرارداد اجاره فی مابین می باشد که مرز اختیارات موجر و مستأجر را تعیین میکند به عنوان مثال حق انتقال به غیر که الزاماً می بایست در قرارداد اجاره قید گردد ولی چنانچه قانون حاکم بر موجر و مستاجر قانون سال 56 باشد انتقال به غیر در هر صورت جزء تخلف مستأجر محسوب می شود مگر آنکه چنین حقی برای مستأجر متصور شده باشد
در قانون سال 1356 قرارداد اجاره می تواند به صورت شفاهی منعقد شده باشد .
در این باب سخن بسیار است که نوشتن چندین هزار کتاب هم مشکلی حل نخواهد کرد و تنها راه برای از بین بردن ابهامات وضع یک قانون جامع و کامل در باب سرقلی و حقوق کسب و پیشه است که این دو با هم جمع شوند .
متأسفانه بسیاری از وکلاء‌و حتی قضات در باب سرقفلی و حقوق کسب و پیشه مهارت ندارند و تنها به وکیلی می توان لقب متخصص در امور سرقفلی و کسب و پیشه را داد که در این موضوع مطالعه و به صورت کاربردی فعالیت داشته باشد وکیل متخصص در امور سرقفلی و حقق کسب و پیشه به ندرت دیده می شود چراکه هر وکیلی شاید در طول سال یک پرونده با موضوع یاد شده را نداشته باشد و این خود تخصص وکیل را در این امور از او سلب می نماید و وکیل متخصص در امور سرقفلی و حق کسب و پیشه تنها به وکیلی اطلاق می شود که وکیل ادارات اوقاف است چراکه اوقاف متعدد پرونده های مربوط به املاک تجاری داشته و تنها وکلاء اوقاف هستند که در امور کسب و پیشه و سرقفلی متخصص بوده و دارای تجربه فراوان و کافی می باشند .
ولی به حق در باب تفاوتهای حقوق کسب و پیشه و سرقفلی می توان در حد پایان نامه نوشت