نشانی اداره اوقاف لواسان


خیابان امام خمینی نبش جاده کند (اسدیان)
تلفن : 26543010
سایت تخصصی حقوقی وقف
با مدیریت مهدی محمودی راد
وکیل پایه یک دادگستری
و
مدیرعامل موسسه حقوقی راد اندیشان دادبه

تلفن: 88435612