نشانی اداره اوقاف شهرقدس


بلوار امام خمینی بلوار شهید حمید قربانی خ امارت
تلفن : 46821828
سایت تخصصی حقوقی وقف
با مدیریت مهدی محمودی راد
وکیل پایه یک دادگستری
و
مدیرعامل موسسه حقوقی راد اندیشان دادبه

تلفن: 88435612