وکیل سرقفلی


 
 متأسفانه به جهت آنکه محاکم دراین  موضوع کاملاً سلیقه ای عمل می کنند لذا تنها وکیلی می تواند در این امور موفق باشد و بهترین تصمیم را در چگونگی طرح دعوا اتخاذ نماید که پرونده های متعددی در باب حقوق کسب و پیشه و سرقفلی جزء سوابقش بوده و با رویه قضایی آشنا باشد
چراکه بی شک تنها با مطالعه قوانین روابط موجر و مستأجر نمی توان در این امور متخصص شد .
اینجانب به جهت داشتن پرونده های متعدد در باب حقوق کسب و پیشه و سرقفلی با بسیاری از مسائل نکته ای و رویه مختلف قضایی آن آشنا شده ام چراکه بسیاری از املاک تجاری  موقوفه بوده و به جهت تخصصی بودن موضوع در بحث حقوق کسب و پیشه ثمره اش تجارب ارزنده آن بوده است و در آن خصوص لوایح و مطالب ارزنده ای گردآوری نموده ام که امید است بتوانم در این امور خدمتگذاری شایسته باشم.
مهدی محمودی راد 
وکیل پایه یک دادگستری و مدیر عاملیت موسسه حقوقی راداندیشان دادبه 
تلفن تماس 021-88435612