وکیل متخصص در املاک تجاری و سرقفلی


به درستی تفاوت حقوق کسب و پیشه و سرقفلی در چیست؟
باید عرض نمایم که قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 قائم است به حقوق کسب و پیشه و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 قائم است به حقوق سرقفلی و به حقیقت این دو با یکدیگر بسیار متفاوت است اما وکلاء و حتی قضات، آن دو را با عنوان سرقفلی نام می برند و متأسفانه به جهت آنکه محاکم در هر موضوعی سلیقه ای عمل می کنند لذا تنها وکیلی می تواند در این امور موفق باشد و بهترین تصمیم را در چگونگی طرح دعوا اتخاذ نماید که پرونده های متعددی در باب حقوق کسب و پیشه و سرقفلی جزء سوابقش بوده و با رویه قضایی آشنا باشد
چراکه بی شک تنها با مطالعه قوانین روابط موجر و مستأجر نمی توان در این امور متخصص شد .
اینجانب به جهت داشتن پرونده های متعدد در باب حقوق کسب و پیشه و سرقفلی با بسیاری از مسائل نکته ای و رویه مختلف قضایی آن آشنا شده ام چراکه بسیاری از املاک تجاری خود موقوفه بوده و به جهت تخصصی بودن موضوع در بحث حقوق کسب و پیشه ثمره اش تجارب ارزنده آن بوده است و در آن خصوص لوایح و مطالب ارزنده ای گردآوری نموده ام که امید است بتوانم در این امور خدمتگذاری شایسته باشم .