نحوه برخورد متولیان با مستاجرین

نحوه تعامل و برخورد متولیان با مستأجرین موقوفات چگونه باشد؟
اغلب در خصوص موقوفاتی که دارای مستأجرین تجاری می باشند و مستأجرینی که دارای حقوق کسب و پیشه و یا سرقفلی هستند دیده می شود فی مابین متولیان و مستأجرین رابطه مسالمت آمیزی برقرار نیست شاید دلیل این ناملایمات این باشد که مستأجرین جزء عوام بوده و اطلاعات حقوقیشان ضعیف می باشد و ممکن است سالیان سال بدون داشتن اجاره نامه هایی در یک رقبه تصرف داشته و تعیین تکلیف در خصوص مورد اجاره کاری بسیار سخت و پیچیده باشد و در ادامه متولی نتواند به آن مستأجر کمکی نماید و پیرو آن رابطه ی دوستانه ای برقرار نشود .
گاهی دیده می شود مستأجرین بدون در نظر گرفتن حقوق موقوفه تصرفات بلاوجهی دارند در صورتیکه اینجانب به عنوان وکیل دادگستری از رفتار برخی مستأجرین متأسف و متعجب می شوم در حال حاضر علیه یکی از مناطق شهرداری تهران موفق به اخذ حکم تخلیه ای شده ایم که شهرداری بدون اذن مالک (موقوفه ) در چند طبقه مبادرت به احداث ساختمان نموده است و مدتهاست این موضوع فکر مرا مشغول کرده که چنین سازمانی با داشتن وکلاء زبده و کارآزموده چگونه با عمل این اداره موافقت نموده اند ؟
حال بررسی این موضوع که متولی این موقوفه چگونه با اداره شهرداری تعامل کند جای بحث و گفتگو دارد چرا که اگر این متولی خود مالک بود به بهترین انحاء با بالاترین منفعت می توانست با محکوم علیه خود معامله کند چراکه خیلی از مالکین منتظر یک شانس هستند که ملک خود در طرح توسعه شهرداری قرار گیرد و بهاء معوض ملک خود را از شهرداری اخذ نماید و حال متولی در مقام مدیر و مسئول ملک وقفی است که نمی تواند مستقلاً از خود اراده ای داشته باشد و اقدام یک متصرف نه تنها برای موقوفه شانس تلقی نمی شود بلکه ممکن است بزرگترین چالش در تاریخ موقوفه ثبت می گردد .
گاهی املاک تجاری دارای درآمد کمی بوده و اجاره ماهیانه آن 000/200 الی 000/500 ریال می باشد و حال با یک نقل و انتقال پنهانی از سوی مستأجر و یا تعدی و تفریط در مورد اجاره ، منافع موقوفه نادیده گرفته می شود و متولی چاره ای جزء برخورد با موقوفه ندارد .
گاهی اقدامی از سوی اداره اوقاف صورت گرفته که مورد تأیید متولی نیست و این خود باعث اختلاف میان متولی با مستأجر و حتی با اداره اوقاف خواهد شد .
گاهی اختلاف میان مستأجر با متولی سابق به متولی فعلی سرایت نموده و بر اختلافات دامن می زند.
ولی آنچه اینجانب در برخورد با مستأجرین  تجربه نموده ام مشاهده ی روابطی است ناشی از یک دید منفی از سوی متولی بوده که به دلیل اذیت و آزار برخی از مستأجرین ، در قلب و روح متولی کاشته شده است ولیکن متولی می بایست بدون شخصی نگری بدون تعصب و بدون کینه توزی با درایت در جهت صلاح و غبطه موقوفه عمل کند وتنها و تنها یک روش را پیش گیرد و آن اینکه گویا  ده  روز بیشتر زنده نخواهد ماند و بتواند در این فرصت کوتاه هم حق و حقوق موقوفه را حفظ نماید و هم این مشکلات را جزء میراث موقوفه نگذارد چه بسا در مدتی که موقوفه فاقد متولی است و هنوز حکم تولیت متولی بعدی صادر نشده است اداره اوقاف بدون اطلاع اقدام به عملی نماید که هیچگاه متولی رضایت بر آن اقدام نخواهد داشت در نتیجه بهترین تعامل متولی با مستأجر مصالحه و حل و فصل اختلاف در عوض حقوق موقوفه خواهد بود .
به عنوان مثال مستأجری که در حقوق کسب و پیشه را از مستأجر قبلی خریداری نموده بدون آنکه اذنی از سوی موقوفه گرفته شود حال بدون پرداخت حق و حقوق موقوفه سالهاست نه حق مالکانه ای ( پذیره ) ونه اجاره ماهیانه به موقوفه پرداخت شده است متولی می تواند نسبت به تخلیه مورد اجاره اقدام نماید و با پرداخت نیمی از ارزش سرقفلی آنجا را تخلیه کند ولیکن مشکلاتی بر سر راه است که این مسیر را برای متولی سخت و غیر ممکن نموده در اینجا به ان متولی پیشنهاد می شود پذیره نقل انتقال (10٪ ارزش سرقفلی ) را به روز از مستأجر دریافت نماید و مبلغی اهدایی به موقوفه از وی اخذ نماید تا هم رضایت مستأجر فراهم آید هم حقوق موقوفه.

گرد آورنده مطالب و مدیریت سایت :
مهدی محمودی راد