ورود مستاجرین عرصه و اعیان

مهدی محمودی راد

مستأجرین عرصه و اعیان موقوفات
در مواردی که ملکی وقف میگردد تا منافع آن صرف نیتی شود لذا ادارات اوقاف و یا متولیان در جهت منافع ، آن ملک را به اجاره واگذار می کنند و به موجب ماده 11 آئین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف متولیان می بایست از طریق مزایده به اجاره واگذار گردد .
حال شرایطی که برای مزایده تعیین گردیده است به قرار زیر است
1- با جلب نظر کارشناس خبره محلی یا کارشناس رسمی
2- تأدیه ضامن معتبر از مستأجر جهت تخلیه مورد اجاره
3- حق انتقال به غیر از مستأجر سلب گردد
4- مدت اجاره نباید از ده سال تجاوز کند
5- جهت شرکت در مزایده از شرکت کنندگاه 10٪ از قیمت پایه اجاره به عنوان سپرده از آنان اخذ شود
6- حداقل مال اجاره بر اساس نظر کارشناس رسمی یا خبره محل و به نرخ عادله روز و سایر لازم در آگهی مزایده قید گردد .
7 – تنظیم قرارداد ضروری است ترجیحاً رسمی
8- انتشار آگهی از طریق یکی از روزنامه های کثیرالانتشار انجام گردد .

مستأجر عرصه و اعیان موقوفه چنانچه سالیان سال متصرف باشد و یا قرارداد اجاره هر ساله تمدید گردیده باشد حقی بر وی متصور نیست برخی از مستأجرین موقوفات که از قدیم ساکن ویا متصرف می باشند هستند که تصرف آنان از 50 سال نیز عبور می کند وگمان میکنند حق مالکیتی بر آنها ثابت است در صورتی که به موجب مواد 494 قانون مدنی ، بند 4 از ماده 14  قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 و ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 مالک پس از انقضای مدت اجاره می تواند نسبت به تخلیه مورد اجاره از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
متأسفانه در املاک وقفی که سالیان سال به اجاره واگذار گردیده است مسائل و مشکلات بسیار زیادی به چشم می خورد مانند آنکه این گونه املاک به دلیل فرسوده بودن دارای مخارجی است که مستأجر برای ادامه سکونت در آن به ناچار ناگزیر از تعمیرات می باشد ولیکن تقاضا به اداره اوقاف مستلزم رعایت تشریفات اداری است و بازدید کارشناس رسمی منتخب ادارات اوقاف و اظهار نظر آن زمان بر می باشد و مستأجر ترجیح می دهد این اقدام را سریعا انجام دهد و طی سالیانی که تصرف دارد و حتی اجاره نامه ای تمدید نشده به عنوان متصرف معرفی می شود و مخارجی که متحل شده را اداره اوقاف تأمین نمی کند چراکه قانونگذار در صورتی آن را از حقوق متصرف می داند که اذن مالک در آن صادر شده باشد حال تصور کنید اگر مالک این گونه مستأجرین شخص حقیقی باشد چطور خواهد بود …
افرادی که مایل هستند در املاک موقوفات سکونت نمایند می توانند با مراجعه به ادارات اوقاف از آگهی های مزایده در هر دوره با خبر شوند .

آموزش

اعیان موقوفاتمستأجرین عرصهموقوفاتوقف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *